Kan frivillighed føre til lønnet arbejde?

https://frivillighed.dk/analyser/artikler/kan-frivillighed-foere-til-loennet-arbejde

Spændene artikel om spændingsfeltet mellem frivillighed og betalt arbejde.

Som ledig får man mulighed for at bidrage til en sag, som man brænder for, blive en del af et fællesskab og styrke sine kompetencer og netværk og på den måde blive mere jobparat.

Artikel på frivillighed.dk

Jeg bruger helt bevidst udtrykket “betalt” fremfor “lønnet” arbejde, da jeg ser det fra vinklen som freelancer.

Frivilligt arbejde er en god investering i netværk og erfaring.

Det jeg taler om er ikke det useriøse “lav det gratis og få det på dit CV” – men noget man brænder for og har en interesse i. Så er chancen også større for et godt “match” med de andre frivillige.

Har man lidet tid og ressourcer ledig, så “giv det til en god sag”. De frivillige er som regel meget taknemmelige for ens indsats.

Nogle gange…

Nogle gange er der så en “medfrivillig” der enten selv eller i sit netværk mangler lige dig. Så får man udvidet sit netværk og måske adgang til en opgave man ellers aldrig havde hørt om.

Nogle gange laver man er “projekt” man senere kan trække på i en betalt opgave.

Nogle gange falder der hverken arbejde, netværk eller projekter af. Men så har man gjort en god gerning.

Det lille dilemma

Har det først været frivilligt (læs gratis), hvordan får man det til at blive betalt?

Et godt råd er forventningsafsteming. Jeg er selv ikke for god til det, så den ene “frivillige tjeneste” eller gode råd følger det næste og næste og næste.